Calculadora Pívots Fibonacci

La calculadora Fibonacci calcula pivot points iniciando con una base, usando series de números Fibonacci.

    R3 = Pivot + 1.000 * (H - L)
High (H): R2 = Pivot + 0.618 * (H - L)
Low (L) :  R1 = Pivot + 0.382 * (H - L)
Close (C) :  Pivot = ( H + L + C ) / 3
  S1 = Pivot - 0.382 * (H - L)
  S2 = Pivot - 0.618 * (H - L)
    S3 = Pivot - 1.000 * (H - L)